Zarszyn Bibliografia


W. Bętkowski, Z historii szkoły zarszyńskiej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy", 1961, nr 1.
W. Bętkowski, Z przeszłości i teraźniejszości Zarszyna, Długiego i Nowosielec, "Rocznik Sanocki" Sanok 1963.


 -------------------------------------------------------
KLASIK A. ZIOŁO Z. (red.)
PROBLEMY TRANSFORMACJI STRUKTUR REGIONALNYCH I KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
RZESZÓW 2003 [?]

Jacek Chrobaczyński
Tajne nauczanie na  Podkarpaciu 1939 - I94S
Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987Maurycy Horn
Powinności wojenne Żydów w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku
PWN Warszawa 1978
Feliks Kiryk (red.)
ŻYDZI W MAŁOPOLSCE
STUDIA Z DZIEJÓW OSADNICTWA I ŻYCIA SPOŁECZNEGO
Wydawnictwo  POŁUDNIOWO-WSCHODNI INSTYTUT NAUKOWY
W PRZEMYŚLU, PRZEMYŚL 1991

LUDWIK JABŁONOWSKI - Pamiętniki.
PAMIĘTNIKI OPRACOWAŁ ORAZ WSTĘPEM I PRZYPISAMI OPATRZYŁ KAROL LEWICKI
WYDAWNICTWO LITERACKIE KRAKOW [XXXX]


 Dokumenty polskie archiwów dawnego Królestwa Węgier. Tom III (dokumenty z lat 1481-1500)
Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" Kraków 2003


Ziemia Sanocka
Rzeszów 1966